sreća

Treba li ti nova ti?

Iza svih tih blokada i zidova koje ste stavile ispred sebe leži jedno bogato, nepregledno, neistraženo ...